top of page

/cidades

(in)visibles

LITOMYŠL

LITOMYŠL

- O castelo renacentista de Litomyšl. - Bedřich Smetana. A música a través da lingua de signos - A música, as matemáticas, a física. - A cervexaría do castelo. O proceso de fabricación de cervexa e a Química orgánica.

SEGOVIA

SEGOVIA

- A época histórica da construcción do acueducto. - As construccións romanas. - A arquitectura de Vitruvio. - A construcción do acueducto. - Os rectángulos áureo e cordobés. - Antonio Machado en Segovia. - CLUBE DE LECTURA: "Los arcos del agua".

CRESPI D'ADDA

CRESPI D'ADDA

- Qué é Crespi. - Vivir en Crespi, vivir nun pobo obreiro. - En Crespi como en Manhattan: métricas non euclídeas. - Os Crespi. - A enerxía producida pola auga. - O manifesto futurista. - A arte futurista.

BERGEN

BERGEN

- A época histórica do século XIV. - A liga hanseática na cidade de Bergen. - Bryggen en Bergen de hoxe. - Rosencrantz e Guildenstern están mortos. - Seguridade na rede e comercio electrónico. - Gamificación: Patrician III, o Imperio dos mares.

BRNO

BRNO

- A Vila Tugendhat en Brno. - Mies Van der Rohe e a Bauhaus. - A construcción do rectángulo áureo. - O rectángulo áureo na VilaTugendhat. - A cruz grega e o cadrado. Os mosaicos de Escher.

PRAGA

PRAGA

- Os sistemas de numeración. - A civilización babilónica. - A medida do tempo no reloxio de Praga. Os números de Schwabacher. - As persoaxes do reloxio. - A posición do Sol e a Terra. Tycho Brahe, Copérnico, Galileo e Kepler.

TELČ

TELČ

- Os movementos no plano: traslacións, rotacións (xiros) e simetrías. - A praza de Telč e as súas casas. - Os naipes espaňois. - Más simetrías en funcións e naipes. - Benvida ao mundo das sucesións numéricas.

ZD'AR NAD SÁZAVOU

ZD'AR NAD SÁZAVOU

- O decágono regular e o pentágono regular. - A medida áurea. - Dalí e o número de ouro. - A capela de Zelená Hora en Žďár nad Sázavou. -Formas xeométricas e proporción áurea en Zelená Hora.

LEDNICE

LEDNICE

- A Universidade de Gregor Mendel e os xardíns de Lednice. - O deseňo de xardíns e as súas formas xeométricas. - O cálculo con fraccións nos xardíns de Lednice.

ČESKÝ KRUMLOV

ČESKÝ KRUMLOV

- Circunferencia, elipse, hipérbola e parábola. - Apolonio de Perga. - Sección dun cilindro. O método do xardiňeiro. Hypatia. - O auditorio rotatorio de Český Krumlov. - Propiedades acústicas e ópticas dunha elipse.

BARCELONA

BARCELONA

- Gaudí. - Parábola, catenaria. - Geogebra. - Arco catenario e funicular. - Escalas de pesos e lonxitudes.

MADRID

MADRID

- Felipe II, Juan de Herrera, Pompeo Leoni,... - A lenda de San Quintín. - Felipe II e a estatística. - Planta do Escorial. - Construcións con regla e compás. Geogebra. - Frescos da biblioteca: Pitágoras, Arquímedes, Euclides. - Progresións aritméticas e xeométricas. - Esfera armilar.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

- Barroco compostelán. - Compostela literaria. - Espirais e óvalos. - Volume de cilindros en Santa Clara.

GRANADA

GRANADA

- Construcción da Alhambra. - Os árabes e as Matemáticas. - Contos da Alhambra. - Lorca: poeta en Granada. - Lousas que recobren o plano. - Arcos nos xardíns de Generalife.

TOLEDO

TOLEDO

- Omar Khayyan, Al Kwaritzmi, Juan de Sevilla,... - Centro de traductores de Toledo. - O Quixote e a Álxebra. - Números indoarábigos. - Sistemas posicionáis: binario, decimal... - A importancia do cero.

VALENCIA

VALENCIA

- A lonxa de Valencia. - O patrimonio da UNESCO. - Hélices, arcos conopiais e oxivais.

bottom of page