top of page

Kniha od Itala Calvina „(Ne)viditelná města“ dává jméno tomuto, na spolupráci zaměřeném projektu etwinning mezi Španělskem, Českou republikou, Itálií a Norskem. Projekt se dělí na dvě fáze: Matematika k cestování do (ne)viditelných měst (2013) a eTwinauti v (ne)viditelných městech. (2013-2014).

 

„(Ne)viditelná města“ se nám představují jako série záznamů z cest, které Marco Polo podniká ke Kablai Khanovi, císaři Tatarů.

Pro Itala Calvina, je kniha prostor, kam čtenář musí vstoupit, procházet se, možná se ztratit, ale v jistém okamžiku najít východ, cestu zpět, nebo někdy více cest, možnost odejít.

 

My jsme se nepokoušeli napsat knihu, ale realizovat projekt, do kterého jsme všichni, profesoři i žáci vstoupili, procházeli se, snad se i ztratili, našli východ a poté i jednu nebo více cest zpět.

 

Výsledkem je cesta za objevováním úžasných, podivuhodných věcí, viditelnou a neviditelnou část ze skupiny měst, která ve své jednotě náleží k dědictví UNESCO, nebo mají alespoň jednu památku náležící k této organizaci. Zahájili jsme dobrodružství objevování tajemství Brna, Prahy, Telče, Žďáru nad Sázavou, Lednice, Českého Krumlova, Madridu, Barcelony, Santiaga de Compostela, Valencie, Toleda, Granady a pokračovali jsme v našich cestách, poznali emblémové místo směnného obchodu jako je přístav v Bergenu, dále připomínky průmyslového paternalismu ve měste Crespi D’adda, zbytky Římské říše v Segovii, pokusy udělat z dělnického městečka Manhattan, stopy hudby v Litomyšli, známky po přítomnosti matematiky, fyziky a chemie a projevy umělecké i literární v každém jednom z těch překrásných měst.

 

 

Marco Polo popisuje most, kámen po kameni.
- Ale který kámen vlastně podpírá most?

- ptá se Kublaj chán.
  -Most nepodpírá ten či onen kámen

- vy- světluje Marco

- ale linie oblouku, který ty kameny tvoří.

Kublaj chán zmlkne a přemýšlí. Potom dodá:

- Proč tedy mluvíš o kamenech? Mně záleží jen na oblouku.

Polo odpovídá: Bez kamenů by nebyl ani oblouk."

(Italo Calvino, Neviditelná města)

 

 

bottom of page